Hamilton designer takes out fashion award at Sheepvention