Fisherman Jan Oosthuizen wins 2019 Shipwreck Coast Fishing Classic