'World's number 1 anti-vaxxer' denied entry to Australia